Cererea 230

CERERE PRIVIND DESTINATIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL SI DEDUCEREA
CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN
SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV